पुकारलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी

नेपाल आइटीएफले पुकार केसीलाई डाटा प्रोटेक्सन संयोजक चयन गरेको छ । डाटा सुरक्षित राख्ने कामका साथै डाटा र आइटीको प्रयोग बारे नेपाल आइटीएफका सबै सदस्यलाई सचेतना जगाउने जिम्मेवारी उनले पाएका छन् । 

नेपालमा प्राविधिक विषय र आइटीको महत्त्वलाई मनन गर्ने पहिलो सङ्घको रूपमा समेत नेपाल आइटीएफले आफूलाई स्थापित गरेको छ । 

Comment