सेन्चुरी बैङ्कको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को ६.७५% लाभांश प्रस्ताव

सेन्चुरी कमर्सियल बैङ्क लि. को मिति २०७६÷१०÷२३ गते बसेको सञ्चालक समितिको ३०३ औँ बैठकले २०७६ आषाढ मसान्तमा कायम चुक्ता पुँजी रु. ८,४१,५४,७१,५७६.३०÷– को २ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु. १६,८३,०९,४२३.७०÷– बोनस शेयर वितरण गर्ने र कुल चुक्ता पुँजी रु.८,४१,५४,७१,५७६.३०÷– को ४.७५ प्रतिशतले हुन आउने रकम रु.३९,९७,३४,८९९.८७÷– नगद लाभांश (कर सहित) वितरण गर्नको लागि प्रस्ताव गरिएको आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वित्तीय विवरण , नाफा नोक्सानको विवरण र अन्य विवरण तथा अनुसूचीहरू प्रकाशन गर्न तथा प्रस्तावित लाभांश स्वीकृतको लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा पेस गर्ने निर्णय पारित गरिएको छ ।

Comment